Αρχικη Σελιδα

 

SLEUTELWOORDEN VOOR DEZE SITE ZIJN:

NEDERLANDSE LESSEN, LEARN DUTCH,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ

In deze website vindt u informatie over Nederlandse lessen. Deze site is
voor iedereen die Nederlands wil leren. De hulptaal kan Engels, Duits of
Grieks zijn.
In een animatie vindt u de inlichtingen in het Grieks. Ook vindt u
een ABC met Nederlandse steden met een Griekse toelichting.
Hieronder ook enige uitleg in het Engels.
Op de fb-pagina LearnDutch.gr kunt u iedere dag u woordenschat
uitbreiden met het woord van de dag.

On this site you find information for Dutch lessons.
At this moment there are a lot of people who want to go to Holland for
work or studies. To find a job, it helps you to know Dutch. To speak it
correctly, it is not enough to say yes and no. Some grammar and
vocabulary is necessary.
The teacher is a native speaker of Dutch but can also speak Greek,
English and German.
The lessons can be done through Skype or at the house of the teacher. It
can be a small group or an individual.
The home base is in Athens, Greece.
If you are interested you can fill in the form. Or send a message to
learndutchgr@gmail.com